وقتی آدرس وبلاگ رو ساده باش انتخاب کردم و عنوان رو هم با همین نام، با خودم گفتم که شورش دراومد، ساده باش ساده باش راه انداختم...... و بعد تصمیم گرفتم که آدرس رو تغییر بدم...... دکمه تغییر رو فشار دادم و منتظر موندم.....منتظر موندم تا یه اسم جدید به ذهنم برسه......
اسم زیاد به ذهنم رسید.... راستش حتی بسیار کتاب شعر رو هم ورق زدم تا از آنها برای اسم وبلاگم الهام بگیرم .... ولی در نهایت به خودم اعتراف کردم که هیچ اسمی رو به اندازه ساده باش دوست ندارم..... چون من فکر میکنم که ساده بودن همیشه با خصلت‌های خوب همراه میشه .... یعنی در کنار خیل عظیم صفات خوب انسانی؛ شما میتونی ردی از سادگی رو پیدا کنی..... سادگی به معنای ساده و ساده بودن نه به معنای احمق بودن .....

ساده باشید و مهربان و ایضا همیشه بخندید .